ISLEM Grup Adı
Allerji Testi (24 Alerjen) Allerji Testleri
Ürik Asit Biyokimya
Sodyum (NA) Biyokimya
Bilirubin - Direk Biyokimya
Üre Biyokimya
Laktik Dehidrogenaz (LDH) Biyokimya
GGT(Gamma glutamil transferaz) Biyokimya
Alt (Alanin Amino Trans.) Biyokimya
Kreatinin Biyokimya
HDL kolesterol Biyokimya
Trigliserid Biyokimya
Ast (Aspartat Aminotransferaz) Biyokimya
Klor (Cl)  Biyokimya
ASO (Türbidimetrik) Biyokimya
Tokluk kan şekeri Biyokimya
CRP (Türbidimetrik) Biyokimya
Etanol Biyokimya
Albümin Biyokimya
LDL kolesterol Biyokimya
Magnezyum Biyokimya
Total Protein Biyokimya
Kan gazları Biyokimya
RF (Türbidimetrik) Biyokimya
Bilirubin Total  Biyokimya
Demir (serum) Biyokimya
Bilirubin - İndirekt Biyokimya
Fosfor ( P ) Biyokimya
Kreatin Kinaz (Ck)  Biyokimya
Total Kolesterol Biyokimya
Glukoz  (Açlık-Akş) Biyokimya
ASO Lateks Biyokimya
Amilaz Biyokimya
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)  Biyokimya
Potasyum Biyokimya
Kalsiyum (Ca) Biyokimya
Demir Bağlama Kapasitesi Biyokimya
Alp (Alkalen Fosfotaz) Biyokimya
VLDL Kolesterol Biyokimya
Dışkıda Parazit, Manuel (Amip, Giardia, Parazit Aranması) Gaita Analizi
Gaitada Gizli Kan Gaita Analizi
Ogtt 50gr Glukoz yükleme
Ogtt 75gr Glukoz yükleme
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)  HBA1C
ABO+Rh tayini (forward gruplama) Hematoloji
Cross Match Hematoloji
Tam Kan (Hemogram) Hemogram
Anti Hbc Igg Hepatit Markerleri
Hbe Ag Hepatit Markerleri
Anti Hav Igg Hepatit Markerleri
Anti Hbs Hepatit Markerleri
Hbs Ag Hepatit Markerleri
Hcv Hepatit Markerleri
Anti Hcv Hepatit Markerleri
Anti Hiv Hepatit Markerleri
Anti Hav Igm Hepatit Markerleri
TSH Hormonlar
Ca 15-3 Hormonlar
Serbest  T4 Hormonlar
Serbest PSA Hormonlar
Anti rubella IgG Hormonlar
Testesteron - Serbest Hormonlar
Ca 19-9 Hormonlar
Beta-hCG Hormonlar
CEA Karsinoembriyonik Antijen Hormonlar
Estradiol E2 Hormonlar
Helicobacter pylori IgA (ELISA) Hormonlar
Total PSA Hormonlar
Toxo plazma IgM Hormonlar
Kortizol Hormonlar
Prolaktin Hormonlar
Ferritin Hormonlar
Progesteron Hormonlar
FSH (Follikül Stimülan Hormon) Hormonlar
Afp (Alfa Fetoprotein) Hormonlar
Toxo plazma IgG Hormonlar
Total Testesteron Hormonlar
PTH Parathormon Hormonlar
Estriol,Serbest E3 Hormonlar
Ca 125 Hormonlar
LH Hormonlar
Serbest T3 Hormonlar
Down Sendromu Ikili Tarama Testi (Papp-A,Free Beta Hcg) Hormonlar
Troponin I Hormonlar
VitB12 Hormonlar
Anti rubella IgM Hormonlar
Folate Hormonlar
Total IgE Hormonlar
Eritrosit Süspansiyon Kan Ürünleri
Taze Donmuş Plazma Kan Ürünleri
Trombosit süspansiyonu  (1 ünite random donör trombositi) Kan Ürünleri
Fibrinojen Koagulasyon
Aptt (Parsiyel  Tromboplasin Zamanı) Koagulasyon
Protrombin Zamanı (Ptz) Koagulasyon
Balgam Kültürü Kültür Antibiyogram
Boyasız Mikroskobik Inceleme,Basit,Karanlık Saha (Herbiri) Kültür Antibiyogram
Vücut - Eklem Sıvıları Kültürü Kültür Antibiyogram
Boyalı Mikroskopik Inceleme, Homojenizasyon-Dekontaminasyon Kültür Antibiyogram
Bakteri Tanımlaması Kültür Antibiyogram
Boğaz Kültürü Kültür Antibiyogram
Idrar Kültürü Kültür Antibiyogram
Boyalı Mikroskopik Inceleme (Gram, Metilen Mavisi,Arb,Indian Ink),Herbiri Kültür Antibiyogram
Kulak Kültürü Kültür Antibiyogram
Periton Sıvısı Kültürü Kültür Antibiyogram
NIFTY Laboratuar
Lipaz Laboratuar
İndirekt coombs testi Laboratuar
Glukoz 6-fosfat dehidrogenez Laboratuar
Seruloplazmin  (nefelometrik) Laboratuar
Kreatinin Klerensi Laboratuar
25-Hidroksi Vitamin D Laboratuar
Çinko (serum ve vücut sıvılarında) Laboratuar
Deri Prick Alerji Testi Poliklinik Hizmetleri
Sedimentasyon Sedimantasyon
Anti Dna Serolojik Testler
Salmonella Grup Aglünitasyonu Serolojik Testler
Ig E (Total) Serolojik Testler
Brucella Aglütinasyon, Slide (Rose Bengal) Serolojik Testler
İdrar mikroskobisi Tam İdrar Tahlilleri
Tam İdrar Tetkiki Tam İdrar Tahlilleri
Sodyum (24 Saat Idrarda) Tam İdrar Tahlilleri
İdrar tetkiki (Strip ile)  Tam İdrar Tahlilleri
Fosfor (24 Saatlik Idrar) Tam İdrar Tahlilleri
Normetanefrin (24 Saatlik Idrar) Tam İdrar Tahlilleri
Mikroalbumin (İdrarda) Tam İdrar Tahlilleri
Metanefrin (24 Saatlik Idrar) Tam İdrar Tahlilleri
Protein (24 Saat Idrarda) Tam İdrar Tahlilleri
Kalsiyum (Ca)  (24 Saatlik Idrar) Tam İdrar Tahlilleri
Bakır (24 Saatlik Idrar) Tam İdrar Tahlilleri
Kreatinin (İdrarda) Tam İdrar Tahlilleri
Valproik Asit (Dipropilasetik Asit) İlaç Düzeyleri
Difenil Hidantoin( Eptantoin) İlaç Düzeyleri
Karbamazepin (Tegretol) İlaç Düzeyleri
Lityum İlaç Düzeyleri
Spermiogram İnfertilite Tetkikleri
   

 

Uzm.Dr.Vedat AKIN