ÜROLOJİ


-Perkütan Nefrolitotomi- PCNL (Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı)
-Kanamasız böbrek ve üreter taşı tedavisi(Retrograd İntrarenal Cerrahi-RİRC)
-İdrar yolları iltihabının teşhis ve tedavisi,
-Taş hastalığı tedavisi
-Böbrek, üreter, mesane, üretra taşlarına endeskopik veya açık ameliyatlarla tedavisi,
-ESWL (Ameliyatsız Böbrek Taşı Kırma)
-Ürolojik kanserin tedavisi (böbrek, mesane, prostat, testis vs.)
-İktidarsızlık tedavisi (empotans)
-Kısırlık tedavisi (infertilite)
-İyi huylu prostat büyümesinde; Açık prostatektomi, Kapalı prostatektomi (TUR) (Plazmakinetik Prostat Rezeksiyonu )
-Skrotum hastalıkları teşhis ve tedavisi
-Varikosel, hidrosel, v.s
-Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi
-Gece idrar kaçırma (Enüresis)
-Kadın idrar kaçırma sorunları (sistosel, idrar kaçırma)
-Çocuk ürolojisi (VUR, hipospadiası)
-Sünnet


Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır.

Tıbbın bu branş dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar.

İdrar yollarını ve üreme sistemini ilgilendiren rahatsızlıkların hepsine birden ürogenital bozukluklar denir.


ÜROLOJİ NEDİR?


İdrar yollarının ve erkeklerde üreme organlarının yapısı, hastalıkları ve tedavileriyle uğraşan tıbbın bir cerrahi dalı.
Ürolojinin bir diğer adı, bevliyedir. Üroloji dalında ihtisas yapan hekimlere ürolog denilmektedir.
Böbrek taşları, pyelonefritler, üreter ve mesane taşları, idrar yollarıyla ilgilidirler. Tümörler, prostat
büyümeleri ve iltihapları, erkeklerdeki kısırlıkların teşhis ve tedavisi gibi birçok konular hep ürolojinin ilgi sahası içine girmektedir.
Hastalıkların teşhisinde kan ve idrar tahlillerinden, ilaçlı ve ilaçsız röntgen filmlerinden, endoskopik incelemelerden; ultrasonografiden istifade edilmektedir.

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Ürolojik hastalıklarda dikkat edilmesi gereken en önemli hususular;
 

1-Yan Ağrıları : Özellikle sırt bölgesinde tek veya çift taraflı olabilen ağrıların şiddeti yansıttığı hastalığa göre farklı olabilir.

Taş düşürme ağrıları genellik ani başlar ve oldukça şiddetli olup, her yaşta görülebilir.

Böbrek ve diğer iç organ tümörlerinin oluşturduğu ağrılar ise künt vasıflı olup, haftalar veya aylar boyunca giderek şiddeti artan ağrılardır.

Böbrek tümörlerinin yaklaşık % 35'inde ilk belirti yan ağrısı olabilir.

Bel adalelerinin neden olduğu ağrılar ise mekanik özellikte olup, fiziki hareketle değişebilen ağrılardır.


2- İdrardan Kan Gelmesi: Ağrılı ya da ağrısız olabilir. Ağrısız kanamalar genellikle mesane ve böbrek tümörlerinin ön belirtisi olarak ortaya çıkabilir.
Böbrek tümörlerinin %50'si, prostat kanserlerinin %15' i, mesane tümörlerinin ise % 85’ i idrarda kanama ile kendini gösterir.
Özellikle yan ağrısı veya idrar borusunda oluşan ağrı ile olan kanamalarda öncelikle taş hastalığı düşünülmelidir.
İdrarda yanma ve zorlanma ile oluşan kanamalarda üriner sisten enfeksiyonları ve erkeklerde prostat hastalıklarının bir belirtisi olabilir.


3-İşeme Zorluğu: Özellikle 45 yaş üzeri erkeklerde öncelikle prostat hastalıklarını akla getirir.

Belli bir zaman sürecinde oluşması bunu destekler. 60 yaş civarındaki erkeklerin %50’sinde prostat büyümesi görülmektedir.

Prostatın iyi huylu büyümesinde olduğu gibi prostat kanseri de aynı belirtilerle ortaya çıkabilir.Prostat kanserlerinin % 10’ unda işeme zorluğu ilk belirti olabilmektedir.

40 yaş altındaki erkeklerde ise işeme zorluğu daha çok kronik prostatit hastalığını düşündürebilir.

İşeme zorluğuna neden olan idrar borusu darlıkları ise her yaşta ve her iki cinste de görülebilmektedir.

İdrarda yanma ile beraber olan işeme zorluklarında üriner sistem enfeksiyonları ön planda olabilir.

 

4-İdrar Kaçırma : Özellikle kadınlarda mesane sarkması, üriner enfeksiyon veya aşırı aktif mesane patolojisini akla getirir.

Erkeklerde ise prostat hastalıkları, enfeksiyonlar, nörolojik hastalıklar ön planda düşünülebilir.

Şeker hastalığı da her iki cinste de idrar kaçırma semptomları oluşturabilir.

İdrar kaçırma sıkışma tarzında (urgency) ya da gülme, hapşırma gibi (stres) faaliyetlerle olabilmektedir.

Op.Dr.İlker ÜNSAL

23.09.2022