NÖROLOJİ  genel olarak;  beyin,beyin sapı,omurilik ve çevresel sinir sistemiyle, kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi  dalıdır.

Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür.

 • Nöroloji polikliniklerine başvuru şikayetleri başlıca; baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi = sara vs), el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır.
 • Yaşlı nüfusun artışı, hipertansiyon, kalp hastalığı ve diabet gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyonların daha sık rastlanır olmasına yol açmaktadır. İnme bu komplikasyonların en dramatik ve en korkulanıdır.Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastaların takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.
 • El ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanılan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyografi) tetkiki elektrofizyoloji laboratuarında yapılabilmektedir.
 • Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin birçok hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensefalografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarında yapılabilmektedir.
 • Toplumsal bir sorun olma yoluna giden işgücü verimi ve üretkenliği engelleyen baş ağrısı yakınmaları polikliniğimizde değerlendirilebilmektedir.

 

Nöroloji polikliniğimizin hastalarımıza yardımcı olduğu yakınma ve hastalıklar şunlardır ;

 • BAŞAĞRISI, MİGREN, EPİLEPSİ (SARA),  BAŞ DÖNMESİ, YÜRÜME BOZUKLUKLARI VE DENGESİZLİK, MULTİPL SKLEROZ
 • BEYİN FELCİ (=STROK=İNME), BEYİN DAMAR HASTALIKLARI ( BEYİN KANAMALARI, BEYİN DAMAR TIKANIKLIKLARI)
 • TREMOR, PARKİNSON HASTALIĞI VE DİĞER HAREKET BOZUKLUKLARI
 • BOYUN FITIĞI, BEL FITIĞI
 • POLİNÖROPATİ, KARPAL TÜNEL SENDROMU, ULNAR OLUK SENDROMU, TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU, FIBULA BAŞI SENDROMU, TARSAL TÜNEL SENDROMU, SİNİR YARALANMALARI, DOĞUM FELÇLERİ
 • UYKU APNESİ, HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU, NARKOLEPSİ
 • NÖROPATİK AĞRI, DİABETİK POLİNÖROPATİ, KAS HASTALIKLARI
 • HEMİFASİAL SPASM, BLEFAROSPAZM, YÜZ KASILMASI, GÖZ KASILMASI, KRAMP, KAS AĞRISI, 
 • ALZHEİMER VE DİĞER BUNAMALAR

 

Nöroloji Kliniğimizde Yapılan Tetkikler :

EEG (Elektroensefalografi)
EMG (Elektromiyografi)

Uzm.Dr.Buket SANLISOY ARTUÇ

23.09.2022